Werkwijze en methodieken

Therapeutische methodiek

Ik begeleid kinderen bij het beter leren kennen van zichzelf, het reguleren en uiten van emoties, het ontdekken van hun talenten en kwaliteiten en daarmee het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen.

Oplossingsgerichte

benadering

Vanuit mijn opleiding tot kindertherapeute hanteer ik een meer op de cognitie gerichte en  oplossingsgerichte benadering. Kwaliteiten en eigenschappen die nú bijdragen aan het oplossen van het ongemak, zullen dan op de voorgrond staan.

Hierbij kan je denken aan kindercoach- en kwaliteitskaarten, spelmethodieken zoals het Spiegel jezelf-spel of door middel van Eigenwijsjes of Teken je Gesprek-methoden positief leren denken.

Belangrijke basis van de behandeling is het antwoord op de vraag of de ervaren problematiek gelegen is in het kind zelf of in de omstandigheden oftewel externe factoren. 

Is het vanuit aanleg of rijping gestuurd dan richt mijn behandeling zich op het leren omgaan met. Komt de problematiek voort vanuit omstandigheden dan richt het plan zich op het veranderen of wegnemen van deze externe factoren.

Chat openen
1
Hallo, ik ben Amanda. kan ik je helpen?