Werkwijze en methodieken

Kindercoaching en kindertherapie Senzies

Gecertificeerd kindercoach in Leiden.Voor kinderen, tieners, (jong)volwassenen en ouders/verzorgers.

Wat doet een kindercoach?

Ik begeleid kinderen bij het beter leren kennen van zichzelf, het reguleren en uiten van emoties, het ontdekken van hun talenten en kwaliteiten en daarmee het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen. De kinderen zullen zo beter in balans komen, meer rust ervaren, beter voor zichzelf opkomen en voelen dat zij mogen zijn wie ze zijn en dat dat goed is!

In de praktijk betekent dit niet dat ik alleen met het kind werk: kinderen spiegelen het gedrag van de ouders/verzorgers. Vanuit systeemgericht werken zal je als ouder/verzorger intensief betrokken zijn bij het bereiken van resultaat.172518

Kinderen doen niet wat jij ze zegt te moeten doen… ze doen wat jij doet…

Na een telefonische kennismaking die geheel vrijblijvend is, kan je besluiten om verder te gaan. Voorafgaand aan het intake gesprek ontvang je een vragenformulier over de ontwikkeling van jouw kind zodat ik alvast een verdere indruk kan vormen van wat er mogelijk speelt. We stellen samen vast wat de verander wensen zijn en waaraan gewerkt mag worden. De intake is níet in bijzijn van het kind. Tijdens de intake spreken we af na hoeveel sessies we een ouder evaluatie inplannen.

Stappenplan

Tijdens het begeleidingstraject staat de erkenning van de belevingswereld van het kind centraal. Bewust of onbewust weet het kind vaak zelf het best wat er aan de hand is en wat voor hem of haar de beste oplossing is. Ik help het kind zich bewust te worden van de mogelijkheden en oplossingen. 

Alleen indien er kindermassage toegepast wordt als onderdeel van de behandeling, is aanwezigheid van de ouder/verzorger gewenst tijdens de kindsessies.

Chat openen
1
Hallo, ik ben Amanda. kan ik je helpen?