Werkwijze en methodieken

Kindercoaching en kindertherapie Senzies

Gecertificeerd kindercoach in Leiden.Voor kinderen, tieners, (jong)volwassenen en ouders/verzorgers.

Wat doet een kindercoach?

Ik begeleid kinderen bij het beter leren kennen van zichzelf, het reguleren en uiten van emoties, het ontdekken van hun talenten en kwaliteiten en daarmee het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen. De kinderen zullen zo beter in balans komen, meer rust ervaren, beter voor zichzelf opkomen en voelen dat zij mogen zijn wie ze zijn en dat dat goed is!

In de praktijk betekent dit niet dat ik alleen met het kind werk: kinderen spiegelen het gedrag van de ouders/verzorgers. Vanuit systeemgericht werken zal je als ouder/verzorger intensief betrokken zijn bij het bereiken van resultaat.172518

Kinderen doen niet wat jij ze zegt te moeten doen… ze doen wat jij doet…

Na een telefonische kennismaking die geheel vrijblijvend is, kan je besluiten om verder te gaan. Voorafgaand aan het intake gesprek ontvang je een vragenformulier over de ontwikkeling van jouw kind zodat ik alvast een verdere indruk kan vormen van wat er mogelijk speelt. We stellen samen vast wat de verander wensen zijn en waaraan gewerkt mag worden. De intake is níet in bijzijn van het kind. Tijdens de intake spreken we af na hoeveel sessies we een ouder evaluatie inplannen.

Stappenplan

Tijdens het begeleidingstraject staat de erkenning van de belevingswereld van het kind centraal. Bewust of onbewust weet het kind vaak zelf het best wat er aan de hand is en wat voor hem of haar de beste oplossing is. Ik help het kind zich bewust te worden van de mogelijkheden en oplossingen. 

Alleen indien er kindermassage toegepast wordt als onderdeel van de behandeling, is aanwezigheid van de ouder/verzorger gewenst tijdens de kindsessies.

Therapeutische methodiek

Vanuit mijn opleiding tot kindertherapeute hanteer ik een meer op de cognitie gerichte en oplossingsgerichte benadering. Kwaliteiten en eigenschappen die nú bijdragen aan het oplossen van het ongemak, zullen dan op de voorgrond staan.

Kindertherapie en oudercoaching

In mijn praktijk begeleid ik kinderen en/of de ouders en verzorgers. Dit betekent dat je als ouders of verzorger dus ook bij mij terecht kunt voor opvoedkundige vraagstukken of coaching.

Holistische methodiek

Kinderen staan niet op zichzelf, zij maken onderdeel uit van het systeem waarin zij opgroeien en dit heeft een wisselwerking op elkaar. Wat je als ouder/verzorger als hét probleem ervaart, hoeft helemaal niet als zodanig herkend te worden door het kind.

Holistische massage

Een kind krijgt elke dag weer vele indrukken te verwerken. Soms is het lastig dit allemaal een plekje te geven. Door massage kunnen kinderen de indrukken van de dag loslaten. Het toepassen van aromatherapie in de kindermassage is zeer effectief.

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, bijvoorbeeld angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries.

Coachee!-spel

Ik bezit de licentie voor het gebruik van het Coachee!-spel. Een veelzijdig coaching instrument waarbij gefocust wordt op 6 verschillende levensgebieden.

Aromatherapie

Aromatherapie, oftewel de inzet van zuivere essentiële oliën is een effectieve en natuurlijke manier ter ondersteuning van behandeling van vele ongemakken.
Chat openen
1
Hallo, ik ben Amanda. kan ik je helpen?