06 53 99 30 17 praktijk@senzies.nl

Welkom bij Praktijk Senzies

Erkend kindertherapeut en gecertificeerd coach voor kinderen, tieners, (jong)volwassenen en ouders/verzorgers.

Kindertherapie en oudercoaching

Praktijk Senzies is uniek in Leiden door de combinatie van technieken die ingezet worden in de begeleiding van kinderen. Vanaf de leeftijd van 4 jaar zijn kinderen welkom. 

Goed om te weten

Behandelingen bij Praktijk Senzies worden door vrijwel alle zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.  Je kunt rechtstreeks contact opnemen voor een kennismaking en intake. Doorverwijzing is niet nodig.

Uniek in Leiden

Door middel van diverse methodieken en speelse, creatieve of lichaamsgerichte werkvormen begeleid ik het kind in het leren herkennen en reguleren van emoties, het ontdekken van kwaliteiten en het ontwikkelen van het zelfvertrouwen.

Vanuit een holistische visie werk ik onder andere met aromatherapie en massage, visualisaties, affirmatie oefeningen en therapeutisch tekenen. Vanuit mijn opleiding tot kindertherapeute werk ik met diverse creatieve, op de cognitie- en oplossingsgerichte, interventies. Het is maar net waar jouw kind behoefte aan heeft en het sleutelwoord is dan ook maatwerk. Synergie ontstaat door de gecombineerde methodieken.

Wanneer

Ondersteuning van jouw kind kan op vele vlakken, bijvoorbeeld bij:

Weinig zelfvertrouwen

Verdriet vanwege scheiding

Gepest worden (óf zelf pest!)

Moeite hebben met het uiten van gevoelens

Onverklaarbare lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn etc)

Moeite hebben met het aangeven van grenzen

Een druk of vol hoofd hebben

Verminderde concentratie

Moeite hebben met ontspannen

Even voorstellen

Mijn naam is Amanda Dongelmans-Van den Bos (1973). Ik ben getrouwd en moeder van een inmiddels 10 jarige dochter. Na meer dan 20 jaar gewerkt te hebben in het HR vak in managementfuncties besloot ik het roer om te gooien. Daarom ben ik in 2016 een studie psychologie gestart. In 2017 ben ik daarnaast ook gestart met met coaching-opleiding. In mijn huidige werk als kinder- en jeugdtherapeut bied ik individuele begeleiding aan kinderen en ouders/verzorgers.

Mijn begeleiding kenmerkt zich door:

  • Betrokkenheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid
  • Maatwerk
  • Bijdragen aan bewustzijn waardoor verandering mogelijk is
  • Focus op groei en ontwikkeling
  • Holistische benadering
  • Het kind staat centraal, niet ik of de methodiek

Mijn opleidingen

Nadat ik in 2016 gestart ben met een opleiding psychologie, heb ik deze in 2017 na het behalen van mijn propedeuse voortgezet in de richting tot erkend kindertherapeute.

Tegelijkertijd heb ik via de Regenboog Academy een opleiding tot holistisch coachen gevolgd. Centraal hierin staat dat een onderwerp vanuit het geheel wordt bekeken en niet op zichzelf staand. Door naar een dieper liggende oorzaak door te graven, is het resultaat duurzamer.

Tijdens deze opleiding heb ik kennisgemaakt met de aromatherapie en deze kennis heb ik uitgebreid met extra scholing via CIVAS.

Via CIVAS heb ik tevens de CPION erkende psychosociale basiskennis behaald, een voorwaarde onder andere om voor vergoeding in aanmerking te komen bij de zorgverzekeraars.

Recent heb ik mijn studie met succes afgerond en heb ik bij het NFG de therapeut status verworven.

Daarmee ben ik dus aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor de Gezonheidszorg en tevens bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Ik draag zorg voor maandelijkse intervisie en volg bij- en nascholing op mijn vakgebied.

Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden.