Is jouw kind vaak boos? 5 tips.

Kindercoaching en kindertherapie Senzies

Is jouw kind vaak boos en weet je niet zo goed wat je daarmee aan moet? Als kindertherapeut help ik kinderen met die emotie om te gaan.

Peuters kunnen enorm boos worden vanuit de sterke wens hun eigen wil door te drijven. Basisschool kinderen kunnen gedurende de dag veel boosheid ontwikkelen door de dingen die ze meemaken: bijvoorbeeld eisen die gesteld worden vanuit school of contacten met andere kinderen die niet fijn verlopen.

Boosheid is gedrag dat je kan zien als het topje van de ijsberg. Het is het zichtbare deel van onderliggende (minder zichtbare) processen. Als je als ouder of begeleider alleen reageert op de woede aanval van je kind, negeer je dus eigenlijk de beweegredenen. Want boosheid ontstaat vrijwel nooit zomaar. En als we boosheid als gedrag bestempelen dan is het goed om te weten dat achter elk gedrag een (vaak positieve) intentie schuilt. Het kind heeft er een bedoeling mee, wil er iets mee bereiken. Boosheid is een uiting, een ontlading van emoties.

Het is goed wanneer je kind zelf om kan gaan met lastige situaties en de emoties die daarbij komen kijken. Dit is hoe je je kind hierbij kan helpen!

Tip 1. Luister

Laat je kind vertellen wat er gebeurd is probeer te luisteren zonder een oordeel uit te spreken. Troost je kind indien nodig. Vul niet in en veroordeel niet door dingen te zeggen als bijvoorbeeld “Jij zal ook wel wat gedaan hebben dat die ander niet leuk vond”. Stel vragen om het verhaal helder te krijgen en help met het ordenen van de gebeurtenis door verder te vragen: “Wat gebeurde er eerst en daarna en daarna?

Tip 2. Samen begrijpen

Ga samen met je kind kijken naar oorzaak-gevolg. “Wat deed jij waarop die ander reageerde? En wat gebeurde er toen? Of “Hoe voelde je je toen dat gebeurde” en “Wat gebeurde er daarna, wat deed je?” Als je kind nog te jong is om dit soort vragen te beantwoorden, dan mag je ze best vanuit een vragende toon een beetje invullen voor je kind. Bijvoorbeeld: “Ik kan me voorstellen dat jij het niet leuk vond dat je niet uitgekozen werd bij dit spel en dat je daar boos van werd, klopt dat?” “Of misschien voelde je je wel heel erg teleurgesteld en verdrietig, klopt dat?”

Het kan zomaar gebeuren dat je er samen met je kind achter komt dat het eigenlijk helemaal niet boos is, maar dat een andere achterliggende emotie de reden is van het zichtbare gedrag.

Tip 3. Zoeken naar de oplossing

Als duidelijk is voor je kind waarom iets gelopen is zoals het gelopen is, dan kan het samen met jou als ouder op zoek gaan naar oplossingen. Wat kan je de volgende keer anders doen in zo een situatie? Het is belangrijk dat je je kind de ruimte geeft om zelf oplossingen te verzinnen, hiermee leer je je kind zélf om te gaan met lastige situaties.

Natuurlijk mag je best een beetje helpen in het zoeken naar oplossingen, maar zorg er in ieder geval voor dat je kind het gevoel heeft zelf een oplossing verzonnen te hebben. Dat is goed voor het zelfvertrouwen.

Tip 4. Normaliseer

Boos zijn is heel normaal en iedereen is wel eens boos. Boosheid is een emotie en emoties komen en gaan: niemand is de hele dag heel boos, of heel blij of heel verdrietig. Uiteindelijk vervagen emoties en worden vervangen door andere emoties. Wel komen steeds dezelfde emoties in golfbewegingen terug. Ga je kind de boosheid dus niet ontzeggen en reageer er niet afwijzend op. -Boos zijn mag-.

Leg uit dat het uiten van boosheid in extreme vorm door bijvoorbeeld te gaan slaan, bijten, hysterisch gillen enzoverder niet oké is en ga samen op zoek naar manieren om de boosheid op een fijner manier af te laten vloeien. Misschien is het fijn om even een rondje te rennen buiten of om met een koptelefoon naar muziek te luisteren.

Tip 5. Creëer

Veel kinderen kunnen emoties af laten vloeien en worden rustig van tekenen. Wanneer kinderen niet in staat zijn om hun emoties met woorden te uiten, is het wellicht dus een goede manier om hier door middel van creativiteit uiting aan te geven. Laat je kind de intensiteit van bijvoorbeeld de boosheid duidelijk maken, zonder dat het hoeft te zoeken naar woorden en ga tekenen! Tekenen is ook heel goed in te zetten om uiting te geven aan verdriet. En om het onbewuste te ontladen. Het kan gevoelsmatig bevrijdend werken.

Wil je meer weten hierover of kan ik jullie helpen met emotieregulering van jullie kind?

Bel, app of mail mij en we plannen op korte termijn een afspraak.

PS: Puur vind ik beter dan perfect. Wat vind jij?

Tot snel bij Senzies!

By(e) Amanda

Ook interessant

Amanda Dongelmans

Mijn naam is Amanda Dongelmans (1973). Ik ben getrouwd en moeder van een inmiddels 12 jarige dochter. Als kinder- en jeugdtherapeut bied ik individuele begeleiding aan kinderen en ouders/verzorgers.

Chat openen
1
Hallo, ik ben Amanda. kan ik je helpen?